ATT VÄLJA RÄTT TJÄNSTEBIL GÖR UNDER FÖR KLIMATET

Av Bavaria Sverige Bil AB
Allt fler personer väljer en klimatsmart tjänstebil och år 2025 kommer bilåterförsäljaren Bavaria att erbjuda hela tolv stycken BMW-modeller som drivs av el.

Klimatsmart bil

Anledningarna att välja en klimatsmart bil är flera, det kan bland annat bli billigare och minska vårt klimatavtryck.

– Miljö och hållbarhetsaspekterna hos våra kunder ökar hela tiden vilket börjar synas allt mer i företagens bilpolicy, säger Robert Bergman på Bavaria.

Miljö- och hållbarhetsaspekter

Antalet tjänstebilar på våra svenska vägar ökar och flera av de företag som erbjuder tjänstebil till sina anställda vill se fler hållbara alternativ för sin fordonsflotta. Redan 2025 kommer bilåterförsäljaren Bavaria erbjuda tolv BMW-modeller som drivs av el, en utveckling som krävs för att kunna möta marknadens önskemål.

Bavaria jobbar för ett klimatsmart alternativ

Robert Bergman ansvarar för företagsförsäljningen på Bavaria, och för honom är det tydligt hur de ska jobba för att vara ett starkt och klimatsmart förstaval för de som vill välja en ny miljöbil.

– För kunden handlar det om att de kan vända sig till oss kring miljöaspekten gällande sin bilflotta och givetvis att de erbjuds rätt produkter. För oss handlar det om och att vi kommunicerar proaktivt till kunden och att vi tar en mer rådgivande part än enbart den klassiska säljarrollen. Vi får aldrig bli reaktiva inom dessa områden, säger han.

Vilken tjänstebil ska man välja enligt NCC?

Petter Viklund är ansvarig för samtliga förmånsbilar på byggföretaget NCC och enligt honom finns det ett flertal aspekter som är viktiga när de avgör vilka tjänstebilar de ska välja. De vanligaste enligt honom är säkerhet, ekonomi och miljö.

– I och med vårt miljö- och hållbarhetsfokus inom organisationen i stort, har vi attraherat personal där den här typen av frågor är viktiga. BMW är duktiga ur miljösynpunkt med bland annat snåla dieselmotorer sedan lång tid tillbaka. Dessutom har det på senare år kommit bra laddhybrider och elbilar. Vi upplever Bavaria som en stark partner som ligger långt fram, säger han.

Tydligare incitament om klimatsmarta bilar

Petter önskar att det fanns fler tydliga incitament att välja klimatsmarta bilar och en tydligare plan framåt från politiker och regering. Han poängterar också att alla behöver hjälpa till för att skapa en bra grund för framtidens klimatsmarta bilkörande.

– Hållbarenheten är ett av våra fokusarbeten, och det finns ett jätteintresse hos våra förare. Men jag önskar att det lönade sig bättre och att det var enklare än vad det är idag. Det saknas en god struktur och mycket måste hinna ikapp för att man ska kunna göra det här i stor volym, vi behöver bättre infrastruktur och tydligare riktlinjer från beslutsfattare, säger Petter Viklund.

Att tänka på miljön kan bli en ekonomisk bonus

Att välja en klimatsmart bil är inte enbart en miljöfråga, det finns också en ekonomisk faktor. 2018 införde Sverige ett bonussystem för bilar med låga utsläpp och 2020 införs miljözoner i Stockholm. Efter att miljözonerna införs kommer bara bilar som uppfyller utsläppskraven för miljöklasserna Euro 5 och Euro 6 att vara godkända att framföra där zonerna gäller. För flera företag kan det handla om miljontals kronor man sparar på att välja rätt bil.

– Miljömedvetenheten hos våra kunder ökar hela tiden och elbilsalternativen kommer att dominera mer och mer. Viktigt att poängtera är att om man ännu inte har miljöaspekten med i sin bilpolicy ska man börja lyfta frågan internt, säger Robert Bergman.

Bavarias företagsgrupp har varit med och tagit fram många bilpolicys och ger gärna råd och information till företag som känner osäkerhet i hur deras policy ska utformas. 

Artiklar i samma kategori