NY BILSKATT 2021

Av Bavaria Sverige Bil AB
Skattesystemet bonus-malus förändras på ett flertal punkter under 2021 med start vid årsskiftet. Kostnaden för att köpa en elbil blir lägre, medan bilar med andra drivmedel drabbas av olika skattehöjningar. – Ägare av BMW och MINI klarar sig förhållandevis lindrigt undan tack vare att våra modeller ligger på den lägre skalan av koldioxidutsläpp, säger Anders Lind, chef för Bavarias företagsförsäljning.

Bonus malus 2021

Skattesystemet bonus-malus har varit omdiskuterat sedan det introducerades 2018. Tanken med bonus/malus-systemet är att alla som väljer en bil med låga utsläpp får bonus, medan den som väljer en bil med högre utsläpp får betala ”straffskatt” under tre års tid.

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna nu en rad förändringar i systemet. Dessutom tillkommer ytterligare skatteförändringar som styr förmånsvärdet under nästa år. Här är de mest centrala nyheterna:

Detta behöver du veta om bilskatt 2021

  • Den 1 januari 2021 tas den tillfälliga 40-procentiga nedsättningen av förmånsvärdet bort på elbilar, laddhybrider och gasbilar. Den tillfälliga rabatten har tidigare gett en maximal kostnadsreducering på 10 000 kronor. Detta beslut innebär en ökad kostnad på cirka 460 kronor netto per månad för de flesta som har tjänstebil.
  • Från den 1 januari 2021 räknas laddboxar och laddkablar som beskattningsbar utrustning (monteringsdatumet gäller).
  • Den 1 april 2021 ändras det högsta bonusbeloppet vid köp av en elbil eller vätgasbil från 60 000 till 70 000 kronor.
  • Samtidigt sänks gränsen för klimatbonus från 70 till 60 gram. Bonusbeloppet för en bil som släpper ut 1 gram koldioxid uppgår till 45 000 kronor. Därefter reduceras bonus med 583 kr per gram upp till brytgränsen 60 gram som ger 10 000 kronor i bonus.
  • Från den 1 april 2021 sänks även gränsen för när en förhöjd fordonsskatt tas ut från 95 g/km till 90 g/km. Fordon som släpper ut 90-130 g/km får en fordonsskatt på 107 kr/km och därefter 132 kr/g för det utsläpp som överstiger 130 gram. Fordon som släpper ut 60-90 g/km får varken bonus eller drabbas av höjd skatt.
  • Förslag ligger att från den 1 juli 2021 höja förmånsvärdet för alla tjänstebilsförare. Förslaget är fortfarande under diskussion och den exakta utformningen av beräkningsschablonen är ännu inte klar men målet är att kostnaden för att äga en tjänstebil i fortsättningen ska motsvara kostnaden för att äga en privat bil.
  • Den 1 juli 2021 tas även det så kallade lyxbilstillägget bort, vilket gör det billigare att köra en tjänstebil som kostar 650 000 kronor eller mer.

- Sammantaget kommer dessa nya regler göra det billigare att köpa en elbil eller att ha en dyrare tjänstebil, medan andra modeller blir dyrare. Men även om kostnaderna nu ökar för många förare är vi övertygade om att det fortsatt kommer att vara attraktivt att ha en tjänstebil. Bekvämligheten är oslagbar samtidigt som man alltid får köra en ny bil, säger Anders Lind.

Hur påverkar de nya skattereglerna förare av BMW och MINI?

- Det blir billigare att köpa en BMW i3, kommande BMW iX3 eller MINI Cooper SE. För övriga blir det en höjd driftskostnad, men merparten av våra modeller har förhållandevis låga koldioxidutsläpp vilket styr graden av höjningen.

Vad tycker du om de nya skattereglerna i sin helhet?

- Jag håller med övriga branschen om att många av de regler som nu införs går stick i stäv med de miljömål som har satts upp. Visst, det blir billigare att köpa renodlade elbilar, men exempelvis dyrare att köra en laddhybrid. Skillnaden i kostnad mellan att köra laddbart och fossildrivet krymper, vilket gör att den positiva utveckling vi sett kring elektrifierade fordon nu riskerar att bromsas.

Så här påverkas du av den nya bilskatten 2021

Ta reda på hur du påverkas av de nya skattereglerna för bilar som träder i kraft under 2021.

Jag kör idag en företagsbil, hur kommer den nya fordonsskatten att påverka mig?

Den 1 januari tas den tidigare rabatten på förmånsvärdet för elbilar, laddhybrider och gasbilar bort, vilket ger dig en ökad nettokostnad på cirka 460 kronor i månaden. Förmånsvärdet kommer, från den 1 juli 2021, att höjas för dig som kör tjänstebil. Kostnaden för att äga en tjänstebil, kommer fortsättningsvis att motsvara kostnader för att äga en privatbil. Observera att den nya fordonsskatten avser bilar som registreras efter den 1 april 2021.

Vad innebär den nya bilskatten för mig som kör elbil?

Du som kör elbil är den stora ekonomiska vinnaren av den nya bilskatten 2021. Från och med den 1 april 2021 kommer du som kör en bil som släpper ut mellan 1-60 gram koldioxid per kilometer att få en klimatbonus på mellan 10 000 och 45 000 kronor. Observera att den nya bilskatten gäller på nya elbilar som registreras den 1 april 2021 eller senare.

Jag är på väg att köpa en elbil – hur påverkar de nya skattereglerna mig?

Regeringen föreslår att du som köper en elbil eller vätgasbil, från och med den 1 april 2021, kommer att få en förhöjd bonus på ett belopp à 70 000 kronor. Det tidigare beloppet låg på 60 000 kronor. Det finns flera elbilar på marknaden som alla lever upp till dessa kriterier.

Jag kör en bil som drivs på bensin, påverkas jag av den nya bilskatten?

Du som kör en bil på bensin kan drabbas av en förhöjd fordonsskatt om du släpper ut mellan 90-130 gram koldioxid per kilometer. Den förhöjda fordonsskatten motsvarar då 107 kronor per kilometer. Därefter tillkommer 132 kronor per gram som överstiger 130 gram. Om du släpper ut mellan 60-90 gram per kilometer omfattas du varken av förhöjd fordonsskatt eller av bonus. Var uppmärksam på att den nya bilskatten gäller för bilar som registreras den 1 april 2021 eller därefter.

Hur påverkas jag som förare av BMW eller MINI av den nya bilskatten?

Om du köper en ny MINI Cooper SE, en BMW i3 eller den kommande BMW iX3, är du den nya bilskattens vinnare eftersom bonusbeloppet för nya elbilar höjs från 60 000 kronor till 70 000 kronor. Om du köper en BMW eller MINI av annan modell, får du räkna på hur stort utsläpp av koldioxid den uppmäter. MINI och BMW har över lag relativt låga koldioxidutsläpp. Den nya bilskatten appliceras på nya bilar som registreras från och med den 1 april 2021.

Jag ska köpa en begagnad bil, hur påverkas jag?

De nya skattereglerna påverkar inte dig som köper en begagnad bil. Den förhöjda fordonsskatten och det nya bonusbeloppet appliceras enbart på nya bilar som registreras den 1 april 2021 eller senare.

Artiklar i samma kategori