BONUS MALUS 2022

Av Bavaria Sverige Bil AB
Publicerad Juni 2022
Skattesystemet bonus-malus har förändrats och skärpts flera gånger sedan det trädde i kraft 1 juli 2018. Från 1 juni 2022 gäller ytterligare skärpta regler, som ger en förhöjd skatt vid lägre nivåer av utsläpp än tidigare. – Ägare av BMW och MINI klarar sig fortsatt förhållandevis lindrigt undan tack vare att våra modeller ligger på den lägre skalan av koldioxidutsläpp, säger Anders Lind, chef för Bavarias företagsförsäljning.

Vad är bonus malus?

Skattesystemet bonus-malus har varit omdiskuterat sedan det introducerades 2018. Tanken med systemet är att alla som väljer en bil med låga utsläpp får en bonus, medan de som väljer en bil med högre utsläpp får en förhöjd fordonskatt under tre år.

Hos Transportstyrelsen kan du läsa mer om bonus malus-systemet och beräkna din bonus för bil med låg klimatpåverkan, eller din förhöjda fordonsskatt om du har en ny bil med högre koldioxidutsläpp.

Nya regler för bonus malus 2022

Under våren 2022 röstade riksdagen igenom nya inskärpningar av bonus malus-systemet, förändringar som enligt Finansdepartementet tagits fram ”till följd av utvecklingen på nybilsmarknaden och för att stärka miljöstyrningen”. De nya reglerna gällen från 1 juni 2022 och medför följande förändringar:

 • Gränsen för förhöjd fordonsskatt sänks från 90 gram koldioxid per kilometer till 75 gram.
 • Varje gram mellan 75–125 g/km beskattas med 107 kr.
 • Över 125 g/km beskattas varje gram med 132 kr.

Precis som tidigare tas den förhöjda skatten ut under tre år. De nya reglerna gäller för nya bilar som registreras från och med 1 juni.

Nya regler för klimatbonus från 8 juli

Den 10 juni presenterade Miljödepartementet ett beslut om ytterligare ändringar i systemet, med fokus på klimatbonusbilar. Dessa ändringar gäller från 8 juli 2022 och innebär att

 • Bonusbelopp för laddhybrider justeras och sänks.
 • Gränsvärdet för koldioxidutsläpp sänks från 60 gram koldioxid per kilometer till 50 gram.
 • Ett pristak införs för klimatbonusbilar. En bil med nypris över 700 000 kronor kan ej kvalificera sig för bonus.
 • Gasbilar kan få en bonus med grund i EU:s allmänna förordning om de minimis-stöd.
 • Man tar bort en begränsning av bonusbeloppen till företag på 35 procent av prisskillnaden mellan närmast jämförbara konventionella bil.

Förändringar i fordonsskatt 2021

Vi har tidigare skrivit om förändringar i bonus malus-systemet, och 2021 gjordes flera ändringar, varav flera fortfarande gäller:

 • Den 1 januari 2021 togs den tillfälliga 40-procentiga nedsättningen av förmånsvärdet bort på elbilar, laddhybrider och gasbilar. Den tillfälliga rabatten har tidigare gett en maximal kostnadsreducering på 10 000 kronor. Detta beslut innebär en ökad kostnad på cirka 460 kronor netto per månad för de flesta som har tjänstebil.
 • Sedan 1 januari 2021 räknas laddboxar och laddkablar som beskattningsbar utrustning (monteringsdatumet gäller).
 • Den 1 april 2021 ändrades det högsta bonusbeloppet vid köp av en elbil eller vätgasbil från 60 000 till 70 000 kronor.
 • Samtidigt sänktes gränsen för klimatbonus från 70 till 60 gram. Bonusbeloppet för en bil som släpper ut 1 gram koldioxid uppgår till 45 000 kronor. Därefter reduceras bonus med 583 kr per gram upp till brytgränsen 60 gram som ger 10 000 kronor i bonus.

Hur påverkar skattereglerna BMW och MINI?

– Det blir billigare att köpa elbilar som BMW iX3 eller MINI Cooper SE. För övriga blir det en höjd driftskostnad, men merparten av våra modeller har förhållandevis låga koldioxidutsläpp vilket styr graden av höjningen, säger Anders Lind.

Vad tycker du om de nya skattereglerna?

– Jag håller med övriga branschen om att många av de regler som införts går stick i stäv med de miljömål som har satts upp. Visst, det blir billigare att köpa renodlade elbilar, men dyrare att till exempel köra en laddhybrid. Skillnaden i kostnad mellan att köra laddbart och fossildrivet krymper, vilket gör att den positiva utveckling vi sett kring elektrifierade fordon nu riskerar att bromsas.

Vad innebär bonus malus 2022 för mig som kör elbil?

Du som redan kör elbil som är registrerad innan i juni 2022 påverkas inte av de senaste reglerna, men tillhör fortfarande de bilägare som tjänar mest på bonus malus-systemet. För rena elbilar med nollutsläpp är den högsta möjliga bonusen

 • 70 000 kr (registrerad 1 april 2021 eller senare)
 • 60 000 kr (registrerad före 1 april 2021)

Jag ska köpa en begagnad bil, hur påverkas jag av reglerna?

De nya skattereglerna påverkar inte dig som köper en begagnad bil. Den förhöjda fordonsskatten och det nya bonusbeloppet 2022 appliceras enbart på nya bilar som registreras den 1 juni 2022 eller senare.

Nya regler för förmånsvärde

Även för dig som kör tjänstebil eller förmånsbil innebär 2022 en del regeländringar. Läs mer om hur modellen för att räkna ut förmånsvärdet förändrats i vår artikel om förmånsbeskattning 2022.

Artiklar i samma kategori