BONUS MALUS 2023

Av Bavaria Sverige Bil AB
Publicerad Juni 2022 (uppdaterad 2023-01-09)
8 november 2022 upphörde klimatbonusen, men Malus-delen av detta system tillämpas fortfarande. Sedan 1 juni 2022 gäller dessutom skärpta regler, som ger en förhöjd skatt vid lägre nivåer av utsläpp än tidigare.

Vad är bonus malus?

Skattesystemet bonus-malus har varit omdiskuterat sedan det introducerades 2018. Tanken med systemet var från början att alla som väljer en bil med låga utsläpp får en bonus, medan de som väljer en bil med högre utsläpp får en förhöjd fordonskatt under tre år.

Hos Transportstyrelsen kan du läsa mer om bonus malus-systemet och beräkna din bonus för bil med låg klimatpåverkan, eller din förhöjda fordonsskatt om du har en ny bil med högre koldioxidutsläpp.

Nya regler för bonus malus 2022

Under våren 2022 röstade riksdagen igenom nya inskärpningar av bonus malus-systemet, förändringar som enligt Finansdepartementet tagits fram ”till följd av utvecklingen på nybilsmarknaden och för att stärka miljöstyrningen”. De nya reglerna gällen från 1 juni 2022 och medför följande förändringar:

  • Gränsen för förhöjd fordonsskatt sänks från 90 gram koldioxid per kilometer till 75 gram.
  • Varje gram mellan 75–125 g/km beskattas med 107 kr.
  • Över 125 g/km beskattas varje gram med 132 kr.

Precis som tidigare tas den förhöjda skatten ut under tre år. De nya reglerna gäller för nya bilar som registreras från och med 1 juni.

Klimatbonus upphört

Under sommaren 2022 började även nya regler för Bonus-delen att gälla, men dessa kom att upphävas i november samma år när den nytillträdda regeringen beslutade att ta bort miljöbonusen för miljövänliga bilar.

Förändringar i fordonsskatt 2021

Vi har tidigare skrivit om förändringar i bonus malus-systemet, och 2021 gjordes flera ändringar, varav flera fortfarande gäller:

  • Den 1 januari 2021 togs den tillfälliga 40-procentiga nedsättningen av förmånsvärdet bort på elbilar, laddhybrider och gasbilar. Den tillfälliga rabatten har tidigare gett en maximal kostnadsreducering på 10 000 kronor. Detta beslut innebär en ökad kostnad på cirka 460 kronor netto per månad för de flesta som har tjänstebil.
  • Sedan 1 januari 2021 räknas laddboxar och laddkablar som beskattningsbar utrustning (monteringsdatumet gäller).

Hur påverkar skattereglerna BMW och MINI?

– Det blir billigare att köpa elbilar som BMW iX3 eller MINI Cooper SE. För övriga blir det en höjd driftskostnad, men merparten av våra modeller har förhållandevis låga koldioxidutsläpp vilket styr graden av höjningen, säger Anders Lind.

Vad tycker du om de nya skattereglerna?

– Jag håller med övriga branschen om att många av de regler som införts går stick i stäv med de miljömål som har satts upp. Visst, det blir billigare att köpa renodlade elbilar, men dyrare att till exempel köra en laddhybrid. Skillnaden i kostnad mellan att köra laddbart och fossildrivet krymper, vilket gör att den positiva utveckling vi sett kring elektrifierade fordon nu riskerar att bromsas.

Vad innebär bonus malus 2023 för mig som kör elbil?

Som sagt gäller inte längre klimatbonusen för elbilar. Det betyder så klart inte att det saknas incitament att köpa laddbart – läs mer i vår artikel om fördelar med miljöbilar.

Jag ska köpa en begagnad bil, hur påverkas jag av reglerna?

De nya skattereglerna påverkar inte dig som köper en begagnad bil. Den förhöjda fordonsskatten appliceras enbart på nya bilar som registrerats den 1 juni 2022 eller senare.

Nya regler för förmånsvärde

Även för dig som kör tjänstebil eller förmånsbil innebär 2022 en del regeländringar. Läs mer om hur modellen för att räkna ut förmånsvärdet förändrats i vår artikel om förmånsbeskattning 2023.

Artiklar i samma kategori