FÖRETAGSLEASING

Av Bavaria Sverige Bil AB
Nu för tiden kan man, som företag, leasa en bil mycket enkelt samtidigt som det är en väldigt förmånlig finansieringsform. Företaget behöver inte binda upp eget kapital och man kan också dra av halva momsen som en avdragsgill kostnad.

Vad är företagsleasing?

Företagsleasing är en form av lån där företaget, istället för att äga bilen, hyr den i ett långtidsavtal. Man brukar också skilja på finansiell leasing och operationell leasing, där finansiell leasing är den vanligaste formen av företagsleasing i Sverige.

Finansiell leasing av företagsbil

Finansiell leasing av företagsbil innebär att den som leasar tjänstebil själv står för kostnader som inkluderar underhåll, drivmedel, försäkring samt reparationer. När leasingperioden har utgått förfaller köpet och företaget blir då skyldiga att antingen hitta en annan leasetagare, eller att köpa bilen. Finansiell leasing av företagsbil påverkar företagets ekonomi och ska tas med i balansräkningen.

Operationell leasing av företagsbil

Om det istället är en operationell leasing, innebär det att kostnader för exempelvis underhåll, försäkringar och reparationer betalas av leasingfirman. Man tar tillbaka bilen efter att leasingavtalet har löpt ut. För företaget innebär det att man inte har någon restvärdesrisk.

Kostnaden för företagsleasingen tas inte upp i balansräkningen då bilens värde inte har någon betydelse i sammanhanget. För företaget innebär detta bättre soliditet då man inte använder det egna kapitalet.

MINI och BMW företagsleasing

Bavaria Bil erbjuder självklart både MINI och BMW företagsleasing. Hos oss på Bavaria hjälper vi dig och ditt företag att välja rätt bil och utrustning. Ni väljer själva vilka modeller av MINI och/eller BMW som ska finnas tillgängliga för era anställda. Vi gör företagsleasing enkel och smidig!

Se tillgängliga bilar för företagsleasing

Vad ingår i företagsleasing av bil hos Bavaria?

Om du väljer företagsleasing av bil hos oss så ingår det alltid fri service i 36 månader (3 år) samt en egen webbplats där ni också har enkel och snabb kontakt med er kontaktperson hos oss på Bavaria Bil.

Företagsleasing begagnad bil

Vi erbjuder även företagsleasing av begagnad bil och har ett av marknadens största utbud av både MINI och BMW.

Artiklar i samma kategori