Bilköp & nyheter

TJÄNSTEBIL 2021

Av Bavaria Sverige Bil AB
Vad kommer det innebära att köra tjänstebil 2021 när regeringens förslag för förhöjt förmånsvärde på tjänstebil väntas träda i kraft den 1 juli 2021? Läs mer!

Ny förmånsbeskattning 2021

Regeringen har lagt fram ett förslag på remiss som, om det godkänns, träder i kraft den 1 juli 2021. Förslaget innebär ett förhöjt förmånsvärde på nya tjänstebilar med ett nybilspris på över 650 000 kronor som registreras från och med samma datum. Syftet bakom förslaget är att reglera klyftorna mellan privatägda bilar och tjänstebilar. Bakom förslaget står regeringspartierna tillsammans med C och L. Om förslaget går igenom, vad kommer det innebära att köra tjänstebil 2021?

Förmånsvärde tjänstebil - hur fungerar det?

Den arbetstagare som kör tjänstebil med förmånen att använda den för privat bruk, måste betala en förmånsskatt eftersom det är en löneförmån. Skatten beräknas på schablonbelopp, också kallat förmånsvärde. Förmånsvärdet läggs ovanpå arbetstagarens lön och arbetsgivaren gör sedan ett skatteavdrag samt betalar arbetsgivaravgift precis som vanligt.

Förmånsvärdet på en tjänstebil fastställs huvudsakligen genom följande faktorer:

  • Bilens nybilspris
  • Extrautrustning som inte ingår i nybilspriset
  • Om det är en miljöbil
  • Om den anställde kör mer än 3 000 mil i tjänsten
  • Fordonsskatten (bilar tillverkade 2018 eller senare)

Förhöjt förmånsvärde - Tjänstebil 2021

Förslaget om förhöjt förmånsvärde för tjänstebil 2021 kommer att påverka alla nya bilar som registreras från och med den 1 juli 2021. Tjänstebilar som registreras dessförinnan kommer inte att beröras av det höjda förmånsvärdet. Om förslaget går igenom kan det innebära en höjning av förmånsvärdet med upp till 25 %.

Teckna tjänstebil

Mer tid för företag att anpassa sig

Skatteverket föreslår en senareläggning av förslaget till den 1 januari 2022. Det skulle innebära en förlängd chans för företag att teckna företagsavtal för bilar som de vill kunna erbjuda sina anställda som en förmån; en senareläggning skulle eliminera problematiken med att ha två olika värderingsregler under ett och samma beskattningsår. Det skulle också innebära mer tid för företag, anställda och programvaruföretag att anpassa sina rutiner till de nya reglerna.

Nedsättning av förmånsvärde på tjänstebil

Den nedsättning av förmånsvärdet som i dag finns för tjänstebilar med miljöanpassning kommer att förbli oförändrad. Det innebär att förmånsvärdet för bilar som helt eller delvis körs på el eller med andra miljöanpassade drivmedel sänks till samma nivå som närmast jämförbara bil som drivs på bensin eller diesel. Nybilspriset för miljöanpassade bilar är i regel högre än för bilar som drivs på andra drivmedel – vid beräkning av bilförmånen skrivs därför förmånsvärdet ner.

Vad kommer det att kosta att köra förmånsbil?

För de arbetstagare som kör förmånsbil, kommer förmånsskatten att höjas – allra mest för de som kör en bil med nybilspris mellan 250 000 - 350 000 kronor. För dem blir skattehöjningen mellan 30-34 %. Vi har sammanställt en lista över hur förmånsbilisternas kostnad förändras om förslaget träder i kraft.

* Siffrorna är beräknade på en fordonsskatt à 5 000 kronor samt 52,5 % marginalskatt.

Behöver ni hjälp med att se över ert företags framtida behov av tjänstebilar? Kontakta oss så hjälper vi er att teckna ett förmånligt företagsavtal.

Artiklar i samma kategori