Förmånsvärde bil 2023

Av Bavaria Sverige Bil AB
1 juli 2022 tillämpades förändringar i förmånsvärdet för miljöanpassade tjänstebilar. Vi går igenom de nya reglerna och hur det funkar med förmånsvärde för tjänstebilar 2023.

Förmånsvärde tjänstebil – hur fungerar det?

Den arbetstagare som kör tjänstebil med förmånen att använda den för privat bruk, måste betala en förmånsskatt eftersom det är en löneförmån. Skatten beräknas på schablonbelopp, också kallat förmånsvärde. Förmånsvärdet läggs på arbetstagarens lön och arbetsgivaren gör sedan ett skatteavdrag och betalar arbetsgivaravgift som vanligt.

Förmånsvärdet på en tjänstebil fastställs huvudsakligen genom följande faktorer:

  • Bilens nybilspris
  • Extrautrustning
  • Om det är en miljöbil
  • Om den anställde kör mer än 3 000 mil i tjänsten
  • Fordonsskatten

Tjänstebil – läs mer

Nedsättning av förmånsvärde för miljöbil 2022

Vid beräkning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar – som ofta har ett högt nybilpris – har man sedan tidigare tillämpat en nedsättningsmodell för att förmånsvärdet ska hamna på samma nivå som en bil utan miljöteknik.

De ändringar som trädde i kraft 1 juli 2022 syftar till att göra regelverket kring nedsättningarna mer förutsägbart och enklare att tillämpa, och att koncentrera miljöstyrningen till bilar med låga utsläpp. Istället för att priset sätts ned för att motsvara ”närmast jämförbara bil utan miljö­teknik”, innebär de nya reglerna att nedsättningen görs enligt ett fast schablonbelopp utifrån bilens miljöteknik:

  • 350 000 kronor för elbilar och vätgasbilar
  • 140 000 kronor för laddhybrider
  • 100 000 kronor för gasbilar

Beloppet får inte vara större än 50 % av bilens nypris. Elhybrider och etanoldrivna bilar omfattas inte av nedsättningen. Läs hela förslaget hos Regeringen.se.

Vad kostar det att köra förmånsbil?

Tanken är att förmånsvärdet för en bil ska motsvara vad den skulle kosta att äga privat. Förutom bilens inköpspris räknas därför faktorer som extrautrustning och fordonsskatt in vid uträkningen. Sedan Bonus Malus-systemet infördes juli 2018 får bilar med högre utsläpp högre fordonsskatt, vilket också påverkar förmånsvärdet de första åren. Sedan hösten 2022 gäller inte längre Bonus-delen av systemet.

Du kan själv räkna ut förmånsvärdet för en bil i Skatteverkets kalkylator.

Artiklar i samma kategori