SÅ PÅVERKAS DU OCH DIN BIL AV MILJÖZONERNA

Av Bavaria Sverige Bil AB
I november 2018 valde Stockholms stad att klubba igenom förslaget om miljözoner i centrala stan och 2020 införs de nya reglerna. Men hur kommer det att påverka Sveriges bilister? Och hur ska förare tänka när de väljer sin bil?

År 2020 inför Stockholms stad miljözoner, någonting som kommer påverka alla som kör bil i huvudstaden. Kommuner runt om i landet kommer att kunna införa miljözoner i tre olika steg. Den första miljözonen är oförändrad från dagens miljözoner som reglerar tung trafik. I den andra miljözonen ställs kravet att även personbilar och lätta lastbilar ska uppfylla utsläppskraven för miljöklasserna Euro 5, Euro 6 eller högre från och med 1 januari 2020, oavsett vilket drivmedel som används. Den tredje miljözonen är den som regleras hårdast, där får bara renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köras, i Stockholm kommer det gälla Gamla stan. Straffet för att framför ett icke godkänt fordon genom en miljözon är böter.

­– Vi kommer jobba otroligt mycket med el-segmentet framåt. BMW kommer att erbjuda tolv modeller till 2025 som är rena elbilar. Det talar i mångt och mycket för att vi ska kunna möta de kraven och efterfrågan som ställs på och runt miljöbilar, säger Robert Bergman, chef för företagsförsäljning på bilåterförsäljaren Bavaria. 

Framtiden är elektrisk

Att elbilen är framtidens melodi är det ingen tvekan om när man pratar med Robert Bergman. Redan förra året ökade antalet elbilar på våra svenska vägar med femtio procent i personbilssegmentet och fler och fler företag anpassar sin tjänstebilspolicy för en mer klimatsmart framtid.

– Laddbara bilar kommer att dominera mer och mer. Är inte policyn anpassad för denna framtid, så lyft frågan internt så att ni är förberedda, säger Robert Bergman.

Den snabba utvecklingen ställer nya krav på biltillverkarna. Att ställa om sin produktion för att kunna erbjuda fler elbilar än någonsin samtidigt som man inte går ifrån bensin och diesel för mycket är en utmaning. Men utmaningen för en mer klimatsmart fordonsframtid ligger inte enbart hos återförsäljarna och fabrikerna utan också hos företag och beslutsfattare, 2030 ska Sverige ha en fossilfri bilflotta.

­– Hur väl laddstationer och övriga infrastrukturella aspekter utvecklas i Sverige påverkar givetvis takten på el-bilens intågande på marknaden. Här ligger BMW långt fram. Bland annat via ett samarbete, ett så kallat ”Joint venture”, med andra större biltillverkare som tillsammans installerar kraftfulla laddstolpar runt om i landet, säger han.

Artiklar i samma kategori