BAVARIA - GREAT PLACE TO WORK

Av Bavaria Sverige Bil
Bavaria har för andra året i rad blivit certifierat som en av ”Sveriges Bästa Arbetsplatser” i medarbetarundersökningen Great Place To Work. Årets resultat är det bästa i företagets historia. – Det här känns helt fantastiskt, framför allt med tanke på den turbulenta tid vi lever i just nu, säger Gerda Sigurjonsson, HR-chef på Bavaria Bil.

Det här är femte året som Bavaria och dess 290 medarbetare deltar i den internationella undersökningen Great Place To Work. Syftet med undersökningen är att få ett mått på hur medarbetarna upplever sin arbetsplats och företagets kultur.

För varje år har resultatet successivt förbättrats och i år var svarsgraden 100 procent, varav 85 procent tycker att Bavaria är en mycket bra plats att arbeta på.

- Vi är oerhört glada och stolta över resultatet som ligger i nivå med många av Sveriges toppföretag. Vi vet att ett äkta engagemang måste komma inifrån och att positivitet smittar av sig, säger Gerda Sigurjonsson.

Ett utmanande år

För Bavaria har 2020, precis om för många andra företag, varit extra utmanande med tanke på den pandemi som råder. Alla på företaget har tvingats till snabba omställningar och att hitta nya lösningar på de utmaningar som uppstått. Det tycks dock inte ha påverkat trivseln på arbetsplatsen, tvärtom.

- Jag är imponerad över hur snabbt alla lyckats gå utanför den snitslade banan. Det här är en orolig tid både ekonomiskt och känslomässigt, men alla har hjälpts åt över gränserna och visat varandra en stor omtänksamhet, säger Gerda.

Vill ta branschen till nästa nivå

Vad är då förklaringen till det positiva resultatet i undersökningen?

Gerda tror att det framför allt beror på tre faktorer:

1)      Engagerade medarbetare som hela tiden berättar hur de upplever sin arbetsplats – en värdefull input som sedan används i utvecklingsarbetet.

2)      Mogna chefer som tar till sig feedbacken konstruktivt och som involverar hela sitt team för att jobba med resultatet.

3)      En företagsledning som tydligt visar att medarbetarnas åsikter är viktiga och som tillsätter rätt resurser för att leda arbetet framåt.

 – Vår uttalade ambition är att ta branschen till nästa nivå, vi kallar det Next Level. Vägen dit leds av våra medarbetare, därför är deras engagemang helt avgörande. För oss är medarbetarundersökningen ett viktigt verktyg för att involvera våra medarbetare, väcka initiativkraften hos dem och inspirera dem att tillsammans med våra ledare jobba mot ett bättre Bavaria, förklarar Gerda.

Vad är nästa steg i arbetet?

- En enskild undersökning förändrar ingenting, det är vad vi gör med resultatet som räknas. Nu har vi fått viktiga insikter som respektive team i företaget jobbar vidare med. Vi måste hela tiden fråga oss vad vi kan göra annorlunda och bättre. Vårt kundlöfte är att vi alltid ordnar allt, så där har vi mycket att leva upp till, avslutar Gerda.

 

Artiklar i samma kategori