BMW LANSERAR EL-ZONER

Av Bavaria Sverige Bil AB
BMW lanserar nu, som första biltillverkare, eDrive-zoner i Sveriges största städer. Den nya tekniken gör att en laddhybrid från BMW automatiskt ställer om till elektrisk körning så snart den befinner sig i en el-zon. - Detta är en fantastisk utveckling. Kan vi få laddhybrider att gå på el i innerstan klarar vi mycket lättare våra utsläppsmål, säger Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholms stad som själv har provat den nya funktionen från BMW.

Allt mer populärt att köra på el

Det blir allt mer populärt att köra så kallade laddhybrider, det vill säga bilar som drivs av både en förbränningsmotor och av en elmotor. Redan i april kunde vi se en markant ökning av laddhybrider och de tycks bara växa i popularitet. Under 2020 bestod mer än hälften av Bavarias nybilsförsäljning av laddbara bilar. I takt med den tilltagande populariteten har vi också kunnat skönja en växande andel elbilar på marknaden.

Geofencing-teknik minskar utsläppen i storstäderna

Den som kör en laddhybrid kan själv bestämma när bilen ska gå på el eller fossilt bränsle. Därför har BMW nu som första bilmärke utvecklat eDrive-zoner för att öka andelen utsläppsfri körning i storstäder. Med hjälp av geofencing-teknik ställer bilen automatiskt om till elektrisk körning.

Vad är geofencing?

Geofencing är, något förenklat, digitala geografiska zoner där det på olika sätt går att kontrollera uppkopplade fordon på olika sätt. I praktiken innebär detta att det inom vissa zoner endast är tillåtet att framföra fordon av en viss typ, att framföra fordon upp till en viss hastighet eller att styra om så att fordonet drivs på ett specifikt drivmedel – el eller bränsle.

Fler städer ansluts framöver

Funktionen är unik i sitt slag på den globala bilmarknaden och i dagsläget finns zoner definierade för Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala – fler städer ska anslutas framöver. Funktionen säkerställer även automatiskt att laddhybriden har tillräckligt med elektrisk räckvidd för att kunna framföras i eDrive-zonerna.

- Många som kör laddbara bilar idag tänker inte på att slå om till helt elektrisk körning när de kommer in i redan trafiktäta miljöer. Med den här nya lösningen hjälper vi nu genast tusentals svenskar att köra mer hållbart, säger Carl Lindwall, e-Mobility Specialist hos BMW Group i Sverige.

LÄS OCKSÅ! MINI och BMW laddhybrid - hur fungerar det?

Kompatibelt med operativsystemet 7.0

Funktionen eDrive-zoner finns i alla BMW:s laddhybrider med det senaste operativsystemet 7.0, idag cirka 3 000 bilar.

Idag finns zonerna som standard i följande BMW-modeller:

Under juni 2021 kommer ytterligare kompatibla modeller då BMW släpper en helt ny funktion som möjliggör uppdatering av bilens mjukvara på distans.

I Stockholm följer zonen i stort sett vägtullarna, med undantag för exempelvis västra Kungsholmen, Essingeöarna och Norra Djurgården. I Uppsala sträcker sig zonen mellan Luthagsesplanaden, Engelska Parken, Strandbodgatan och Väderkvarnsgatan.

Minskar både buller och utsläpp

- Det finns stora fördelar med att göra det smidigare och mer attraktivt att utnyttja elmotorn i de tusentals laddhybrider som finns ute på vägarna. Det har visat sig genomgående vara mer kostnadseffektivt för konsumenten att köra på el i stadsmiljöer, samtidigt som det både minskar buller och koldioxidutsläpp i städerna, säger Carl Lindwall.

18 000 medarbetare jobbar med utveckling

eDrive-zoner är den senaste i raden av innovationer som BMW har lanserat för att reducera företagets totala klimatpåverkan.

Ungefär 18 000 av biltillverkarens medarbetare jobbar med frågor som rör utveckling och innovation. Och i princip allt, från minsta lilla fråga till teknisk detalj, präglas av ett hållbarhetstänk.

Klimatsmart från råvaror till produktion

Att framställa bilar som minimerar sina utsläpp är ett självklart fokus. Men lika viktigt är det att alla råvaror har producerats på ett klimatsmart sätt, att alla transporter är hållbara, att produktionen är effektiv samt att alla restprodukter av de 2,5 miljoner bilar som tillverkas varje år återvinns.

Lägg därtill att BMW satsar stora belopp på att bygga ut infrastrukturen för laddstationer och andra innovativa lösningar — som de nya eDrive-zonerna.

- BMW eDrive Zones är ett tydligt och konkret exempel på vad vi menar med att ta ansvar för hållbar mobilitet, och som även gör det möjligt för våra laddhybrider att framföras i städer som i framtiden inför zoner för enbart elektrifierad körning, säger Emmanuel Bret, VD för BMW Group Sverige.

Artiklar i samma kategori