SÅ BLIR KASSERADE STÖTFÅNGARE TILL SNYGGA LOUNGEMÖBLER

Av Bavaria Sverige Bil AB
Publicerad December 2022
Återvunna stötfångare och trösklar omvandlas till 3D-printade loungemöbler och hållare för registreringsskyltar. Bavaria har gått med i ett branschöverskridande projekt som tagit återvinningsarbetet till nästa nivå. ”Vi söker alltid nya lösningar för att utveckla vårt hållbarhetsarbete”, säger Peter Andersson, platschef på Bavaria i Tyresö.

Bavaria har sedan länge återvunnit det mesta från de bilar som är uttjänta. Enligt lagen om producentansvar som trädde i kraft 2007 ska minst 95 procent av de bilar som är uttjänta återvinnas. Metaller, däck, elektronik, glas, wellpapp, batterier… nästan allt har sorterats i olika behållare.

- Vi fungerar i princip som en mindre återvinningscentral, konstaterar Peter Andersson.

Plast däremot, har tidigare eldats upp för att sedan bli varmvatten. Förklaringen är att priset på nytillverkad plast länge har varit lägre än för återvunnen plast. För ett halvår sedan gick Bavaria därför med i ett branschöverskridande projekt i syfte att även återvinna kasserad plast på bästa sätt.

Sorteras i containrar

På Bavarias skadeverkstad i Tyresö sorteras nu all plast – mestadels stötfångare och trösklar – och läggs i särskilda containrar som vardera rymmer 22 kubik. Varannan månad kommer Bavarias samarbetspartner Stena Recycling och tömmer containrarna som vid det laget i princip är överfulla. Innehållet mals sedan ned till plastpellets som i sin tur används för att producera väldesignade 3D-printade loungemöbler samt hållare för registreringsskyltar.

- Vår insats i processen är liten, men utkomsten stor. Vi behöver bara sortera plasten på rätt sätt innan den återanvänds och blir till nya produkter. Den här lösningen vinner alla på, säger Peter Andersson.

Två återvunna stötfångare i veckan motsvarar 528 kilo plast per år vilket i återvinningsprocessen reducerar koldioxidutsläppen med 1 426 kilo.

Hur tycker du en kund som är miljömedveten ska agera?

- Jag tycker som alltid att vi konsumenter ska ställa frågor, i det här fallet hur verkstaden återvinner sina uttjänta delar. Har de blivit omhändertagna på ett bra sätt? För vår del handlar det alltid om att laga delar i så lång utsträckning som det bara går, och i andra hand återvinna, förklarar Peter Andersson.

Artiklar i samma kategori