OM ATT LADDA BILEN HEMMA

Om du inte redan har installerat en laddbox för att ladda din elbil/hybrid eller om du vill komplettera med ytterligare en laddbox har vi nu fina kampanjpriser. Kanske har du möjlighet till ytterligare skattereduktion för grön teknik och behöver en laddbox även till sommarstugan. Här har vi samlat svar på det du behöver veta om hur du laddar bilen hemma på bästa sätt och vilka skatteregler som gäller.

1. Kan jag ladda min elbil i ett vanligt eluttag?

Även om det är fullt möjligt bör du inte göra det. Elanläggningen i huset kan överhettas och orsaka brand. Därför ska du låta installera en särskild laddbox, installationen säkerställer att kablar och skydd blir rätt dimensionerade för elbilsladdning.

2. Kan jag ladda elbilen i motorvärmaruttaget?
Ett motorvärmaruttag som sitter i en stolpe ute på parkeringen eller ett uttag som är direktkopplat till elcentralen och placerat på en icke-brännbar yta, utgör ingen större risk för skador på elanläggningen eller brand.

Motorvärmaruttag på garaget är en helt annan sak, då det ofta är ett vanligt uttag för allmänbruk med flera uttag på samma säkring (hög effekt under lång tid=risk, många kopplingspunkter=risk, brännbart material=risk).

Tillfällig laddning med låg effekt på korrekt utförda och väl underhållna motorvärmaruttag borde dock inte ge någon förhöjd risk jämfört med användningen av motor- och kupévärmare.

En laddbox däremot ger en säker laddning genom att du kan styra och övervaka laddningen.

3. Jag har två elbilar/laddhybrider, måste jag ha två laddboxar?
Det finns laddboxar för laddning av flera bilar samtidigt. Smart teknik som fördelar effektuttaget, så kallad lastbalansering, gör att den befintliga elanläggningen inte överbelastas.

4. Spelar det någon roll var jag installerar laddboxen?
Det finns olika typer av laddboxar för placering inomhus, utomhus under tak, eller utomhus i det fria. Du väljer laddbox med hänsyn till var den ska placeras.

5. Hur lång tid tar det att ladda bilen?
Det beror på en mängd faktorer: hur stort batteri bilen har och vilken laddeffekt den kan ta emot, hur mycket du kört sedan förra laddningen och vilken typ av laddbox du använder. De flesta elbilar kan laddas helt över en natt. 

Ex. 
Elbil BMW i3: 4-6 timmar (3 fas 16Ah)
Laddhybrid BMW 330e Touring: 3-5 timmar (1 fas 16Ah)
Laddhybrid BMW X1 xDrive 25e: 3-5 timmar (1 fas 16Ah)

6. Går det att få bidrag för installation av en laddstation?
Från den 1 januari 2021 infördes en skattereduktion för installation av grön teknik. Det fungerar på liknande sätt som rot- och rutavdraget gör, men är en egen skattereduktion. Skattereduktion för grön teknik ges bland annat för installation av laddningspunkt för elfordon.

7. När får jag skattereduktionen för installation av grön teknik?
Du måste äga småhuset eller bostadsrätten som installationen hör till. Tomträttshavare likställs med fastighetsägare i detta sammanhang. Laddstationen måste dessutom vara avsedd för ditt eller dina föräldrars hushåll.

8. Hur stor är skattereduktionen för installation av grön teknik?
Skattereduktionen vid installation av laddningspunkter ges med 50 procent av kostnaden för både arbete och material. Skattereduktionen totalt för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Eftersom det är en skattereduktion måste du ha skatt att räkna av reduktionen mot. Det finns flera skattereduktioner och de räknas av i en viss turordning. Reduktionen för grön teknik kommer bland de sista, exempelvis kommer rot- och rutavdraget före. Det är inte heller säkert att din skatt räcker till för att utnyttja hela reduktionen. Det kan därför vara klokt att vänta med en installation av laddningspunkter om du samma år använder rot- eller rutavdraget, eller tvärtom. Det går nämligen inte att utnyttja resterande del ett annat år.

9. Hur gör jag för att ta del av skattereduktionen för installation av grön teknik?
När du köper en laddbox ink. installation från Bavaria så hjälper vi dig med att söka skattereduktionen. Reduktionen dras av direkt på fakturan och vi begär sedan utbetalning från Skatteverket. För rätt till skattereduktion krävs dessutom att den utförda installationen har betalats elektroniskt.

Läs mer om skattereduktion för grön teknik på Skatteverkets hemsida.

Att tänka på!
För att säkert ladda din elbil/laddhybrid behövs en korrekt installerad laddningsstation, laddstolpe eller laddbox. Och tänk på att alla elinstallationer ska göras av auktoriserad elektriker. Vi på Bavaria hjälper dig!